Spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Her har vi samlet alle de spørgsmål vi forestiller os du måtte have?

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål? Kontakt os på info@hg-fitness.dk

VIGTIG INFORMATION FOR DIG DER TRÆNER PÅ HOLD.

Du kan booke 10 hold på 14 dage, booking åbner kl. 7.00.

Du kan booke dine hold i App’en, eller på vores hjemmeside.

Du fremmøder dine hold, ved at swipe på din app, eller bruge din dørkode (6 cifre#)

Du skal fremmøde dit hold senest 5 min før holdstart, da din plads ellers gives til et andet medlem, og du får en bøde på kr. 30,- for manglende fremmøde.

Holdet lukkes for fremmøde på din app 5 min inden holdstart. Vi kan ikke fremmøde i receptionen senere end 5 min. inden holdstart, så vær der gerne 7-8 min inden holdstart.

Instruktørerne kan ikke fremmøde dig.

Forhindret i at møde til dine hold?

Morgen/formiddagshold skal afmeldes senest kl. 21.00 aftenen inden

Eftermiddag/aftenhold skal afmeldes senest 2 timer inden holdstart.

Hvorfor alle disse regler og bødesystem?

Vi prøver at tilgodese alle vores medlemmer. Vi er et lille fitnesscenter med en kæmpe holdaktivitet. Både vores instruktører og vores medlemmer ønsker, at holdene er fyldt op, så ikke vi kører hold med ledige pladser, samtidig med at andre medlemmer  gerne ville have benyttet pladsen.

Det er bestemt ikke vores hensigt, at ‘straffe’ med bøder – vi håber på ingen måde at der derved kommer mange penge i klubkassen, vi håber til gengæld, at alle medlemmer viser hensyn og tager ansvar for deres tilmeldinger/afmeldinger.

Bøder.

Du får en bøde på kr. 30,- i følgende situationer:

1. Du fremmøder ikke til dit bookede hold.

2. Du swiper eller bruger dørkoden mindre end 5 min og 00 sek. før holdstart.

Godt råd:

Tjek hvilket nummer du er på ventelisten senest kl. 21.00 (morgenhold) samt to timer inden holdstart (aftenhold) – vurder om du tror du kommer på holdet – vælg herefter imellem to muligheder:

1. Afmeld din plads.

2. Tag til træning, fremmød dig og afvent om du er heldig, at der bliver en plads til dig.

3. Husk, det er altid dit eget ansvar at tilmelde, afmelde og fremmøde dig vores hold.

Bøder trækkes automatisk via dit betalingskort den 1 i hver måned.

Hold kan KUN afmeldes på App’en eller hjemmesiden, ikke via mail, sms, messenger eller telefon

Kontakt os i bemandingstiden i centret.

Eller:

Mail: info@hg-fitness.dk

(vi svarer normalt indenfor 24 timer på hverdage)

Telefon: 4880 6989

Vi svarer ikke på sms, messenger eller telefonbeskeder. Så send os en mail.

 

Åbningstider:

Alle dage kl. 04.00 – 23.00

Reception:

Mandag – torsdag:  8.30-11.30 og 16.00-19.00

Fredag: 8.30-11.30 og  16.00-18.00

Lørdag: 8.30-11.30

Helligdage: Ingen bemanding

Du melder dig ind på vores hjemmeside og modtager en mail med en personlig kode og et password, som du skal bruge til vores App, eller på vores hjemmeside.

Du skal bruge din App til at åbne døren til Hg fitness og fremmøde dine hold.

Du kan betale hver 3, 6 eller 12 måned. Medlemskabet er fortløbende.

Du betaler med dit betalingskort og bliver automatisk trukket fortløbende for den periode du vælger.

 Du opsiger dit medlemskab ved at sende en mail til info@hg-fitness.dk.

Opsigelsen skal være os i hænde senest to dage inden den 1. i en måned.

Du kan kun opsige dit medlemskab ved udløb af din betalingsperiode.

Tjek:

1. At du har givet tilladelse til brug af din lokation ved brug af app’en.

2. At bluetooth er slået til.

3. At du har netadgang på din mobil


Virken den stadig ikke?

Fjern app’en og geninstaller den.

Eller:

Tast din kode fra dit velkomstbrev og afslut med (6 cifre #) på displayet ved indgangsdøren.

Kontakt info@hg-fitness.dk

Gå ind på din profil på App’en og indtast dine nye betalingsoplysninger.

Du skal være fyldt 15 år for at oprette et medlemskab

Er du 13-14 år kan dine forældre/værge melde dig ind.

Du skal altid træne sammen med en voksen, når du er under 15 år.

Der findes bad/omklædning i både hal 1 og 2. Der findes skabe til dit tøj. Du skal bruge en hængelås str. ø 0,6-0,8. Det er ikke tilladt at tage tasker/tøj med ind i træningscentret.

Vi sælger hængelåse i receptionen.

Der gøres ikke rent i omklædningsrummene i weekenden eller på helligdage.

Passende træningstøj (ingen bare maver).

indendørssko er et krav, når du træner i HG Fitness.

Det er forbudt at træne i bare tæer/sokker i fitnessområdet.

 

Medlemsbetingelser

 • 1. MEDLEMSKAB AF HG Fitness

Medlemskab af HG Fitness kan tegnes af myndige personer, som:

 1. Generelt har et godt helbred
 2. Ikke har opført sig kritisabelt i forbindelse med tidligere medlemskab af HG Fitness.
 3. Personer, under 18 kan tegne et medlemskab, hvis deres værge indgår aftalen. Værgen vil være juridisk ansvarlig for medlemskabet og vil hæfte for alle betalinger, der er tilknyttet medlemskabet.
 4. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at kunne træne alene i HG Fitness.
 5. Medlemmer fra 13 til 15 år kan kun træne i HG Fitness i selvskab med en forælder.
 6. Medlemmet modtager et link til en App til dør/system, samt fremmøde af hold. App’en må ikke overdrages eller udlånes. Ved misbrug bortvises medlemmet øjeblikkeligt og medlemskabet opsiges.
 7. Medlemskabet gælder fra og med startdatoen, der er anført i medlemsaftalen. 
 8. Medlemskabet af HG Fitness kører over en periode på 3, 6 eller 12 måneder, efter eget valg. Medlemskabet er fortløbende og afsluttes ved at medlemmet sender en opsigelse til info@hg-fitness.
 9. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end Medlemmet.
 10. Medlemmet har ret til at benytte sig af tilgængelige åbne tilbud i hold og fitness.
 11. HG Fitness vil ikke altid kunne garantere ledige pladser på træningsaktiviteter mv., hvor deltagerantal eller adgang er begrænset.
 12. Holdtræning: Man kan tilmelde sig 10 hold over 14 dage. Afmelding af dine holdbookinger: Morgen/formiddagshold skal afmeldes senest kl. 21.00 aftenen inden. Eftermiddags/aftenhold kan senest afmeldes 2 timer inden holdstart. Der kan kun afmeldes via App’en eller på hjemmesiden. Man skal fremmøde senest 5 min. inden holdstart. Manglende eller for sent fremmøde på hold koster kr. 30,-  pr. hold og trækkes hver måned.
 13. HG vil så vidt muligt tilpasse åbningstid til medlemmernes ønsker og adfærd. Der kan opstå ændrede åbningstider i forbindelse med helligdage, vedligeholdelse og force majeure.
 14. HG Fitness vil være bemandet på bestemte tider, du kan altid se de gældende bemandingstider på vores hjemmeside: hg-fitness.dk
 15. Der er kameraovervågning i centret. Kameraovervågningen og behandlingen af indhentede oplysninger udføres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
 • 2. BETALING AF MEDLEMSKAB
 1. Medlemmet kan betale via betalingskort hver 3, 6, eller 12 mdr. Der betales indmeldelsesgebyr ved oprettelse. Medlemskabet købes online. Ved køb af medlemskab fremsendes en mail med et password og en kode til brug i App’en, og en kode til dørdisplay ved indgangsdørene.
 2. Betaling foregår via medlemmets betalingskort.
 • 3. MEDLEMMETS ANSVAR

Medlemmet forpligter sig til at:

 1. Gøre sig bekendt med og følge HG Fitness’ til enhver gældende regler og retningslinjer.
 2. Afholde sig fra at bruge dopingmidler i henhold til Anti Doping Danmarks til enhver tid gældende retningslinjer for træningscentre. Brug af dopingmidler er strafbart i henhold til gældende lovgivning, og sådan brug kan blive politianmeldt. HG Fitness vil i samarbejde med Anti Doping Danmark kunne gennemføre tilfældige dopingkontroller. Medlemmer som opholder sig i HG Fitness under en sådan kontrol, forpligter sig til, efter anmodning, at aflægge en dopingprøve under opsyn af Anti Doping Danmark. Dopingprøven vil blive gennemført i henhold til den procedure, der er beskrevet i et separat dokument, som Medlemmet vil få forevist.
 3. Informere HG Fitness ved ændring af kontaktoplysninger/betalingsoplysninger, herunder ændring af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer og anden relevant information, eller evt. selv ændre det via profilen på App’en eller hjemmesiden.
 4. Registrere sig ved ankomst, før medlemmet benytter sig af HG Fitness. HG Fitness vil kunne kræve, at medlemmet fremviser legitimation. Medlemmer skal altid fremmøde via App, eller taste din kode ved indgangsdøren.
 5. Medlemmet får adgang til HG Fitness bookingsystem via sin personlige profil. Medlemmet må ikke give andre fysiske eller juridiske personer adgang ved deling af login-oplysninger mv.
 • 4. PERSONOPLYSNINGER, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION
 1. HG Fitness vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. (GDPR)
 2. Medlemmet giver samtykke til, at HG Fitness gemmer træningshistorik med det formål at kunne følge op på medlemmets aktivitet, om medlemmet har tilmeldt sig holdtimer eller anden aktivitet, og om Medlemmet har frameldt sig holdtimer.
 3. Medlemmet har ret til at få indsigt i sin træningshistorik og kan kræve at få denne slettet.
 4. Ved indgåelse af Medlemsaftalen indhentes der samtykke fra Medlemmet til, at HG Fitness kan benytte enhver kommunikationsform over for Medlemmet, herunder elektronisk kommunikation (e-mail, SMS). Medlemmet kan ikke modsætte sig henvendelser, der omhandler ændring af Medlemsaftalen, førstegangshenvendelser vedrørende træningssikkerhed eller anden vigtig information vedrørende medlemskabet.
 5. Samtykket fra Medlemmet angående ovenstående punkter gælder, så længe Medlemsaftalen løber og i en periode på seks måneder efter ophør af denne. Dette er blandt andet for at kunne give Medlemmet de fordele, der følger af at have været medlem af HG Fitness
 6. Generel information fra HG Fitness om medlemskabet vil primært blive sendt til den e-mailadresse eller postadresse, som Medlemmet har anført.
 • 5. MEDLEMSKAB I BERO
 1. Medlemmet kan IKKE søge om at få sit medlemskab i HG Fitness sat i bero.
 • 6. OPSIGELSE
 1. Medlemmet har ret til at opsige Medlemsaftalen (fortrydelsesret) ved at give meddelelse til HG Fitness inden for to uger efter indgåelse af Medlemsaftalen. Ved benyttelse af fortrydelsesretten tilbagebetales eventuel indbetaling. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at fortrydelsesretten er udøvet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
 2. Medlemskabet er fortløbende. 
 3. Medlemskabet kan ikke opsiges i en allerede indbetalt periode. Medlemskab opsiges ved at sende opsigelsen til info@hg-fitness.dk
 4. HG Fitness har ret til at spærre medlemskabet i en bestemt periode, eller opsige Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Medlemmet væsentligt misligholder Medlemsaftalen.
 5. Ikke uvæsentlig misligholdelse af Medlemmets forpligtelser, herunder at Medlemmet undlader at reagere på en skriftlig eller mundtlig advarsel fra HG Fitness
 6. Overtrædelse af dopingbestemmelserne, herunder undladelse af at afgive dopingprøve på anmodning.
 • 7. PERSONSKADE, OPBEVARING OG ANSVAR FOR TYVERI 
 1. Medlemmet træner til enhver tid på eget ansvar. HG Fitness er ikke ansvarlig for personskade, som Medlemmet måtte blive påført i forbindelse med tilstedeværelse/udøvelse af aktivitet.
 2. Ved opbevaring af personlige ejendele i et skab i centret, er medlemmet selv ansvarlig for at benytte sin egen lås. Hvis Medlemmet glemmer ejendele under opbevaring i skabene i efter almindelig lukketid, har HG Fitness ret til at bryde Medlemmets lås op og opbevare ejendelene. Medlemmet har pligt til at afhente glemte ejendele inden for to uger. HG Fitness kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab af personlige ejendele, heller ikke i nævnte periode.
 3. HG Fitness er ikke ansvarlig for tyveri eller andet tab af Medlemmets personlige ejendele, som Medlemmet medbringer. Dette gælder uanset, om ejendelene er låst inde i et almindeligt garderobeskab, værdiskab eller lignende

Der er videoovervågning i hele centret, både indenfor og udenfor, så du kan føle dig tryg uanset dit træningstidspunkt.

Cookie- og privatlivspolitik hos HG Fitness, Herlufsholm Alle 233. Cvr 42420433

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.


Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: . Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

HG Fitness
Herlufsholm Alle 233
4700 Næstved
Telefon: 48806989
Email: 

 

HG Fitness er medlem af ADD, hvorfor du kan forvente at se dem i centret og evt. være forpligtet til at aflevere en urinprøve.

Vi overholder alle regler ift. GDPR, spørg endelig i receptionen, hvis du har spørgsmål.

Formand Anette Østerkjerhuus, anette.oesterkjerhuus@hotmail.dk

Næstformand Helle Roested helle@roested.dk

Kasserer Jeanette Flensburg, jef.hgkas@gmail.com

Sekretær Steen Egholm, steen.egholm@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem Lars Scheel, lakatus1234@icloud.com

Bestyrelsesmedlem Henrik Hansen, hg-fritidsklub@mail.dk

Bestyrelsesmedlem Troels Heilman Møller, thmoe@naestved.dk

Bestyrelsesmedlem Klaus Schneller,  klausfinigreen@hotmail.com

Revisor Jørgen Milling, milling@stofanet.dk

 

Referat fra HG Fitness generalforsamling
07 februar 2023 kl. 19:00 Sted : HG mødelokale 1

1. Valg af dirigent
Steen Egholm blev valgt
2. Bestyrelsens beretning v/ formand Anette Østerkjerhuus
Formandsberetning for HG Fitness 2022
Det foreningsbaserede HG Fitnesscenter som har været længe undervejs åbnede 12 december 21
I måneden op til åbningen foregik en heftig aktivitet med færdiggørelse af centeret, afholdelse af stiftende GF og
talrige bestyrelses- og arbejdsgruppemøder, ansættelse af daglig leder og rekruttering af frivillige til reception og
som trænere.
Vi har haft et fantastisk samarbejde med DGI Bevæg dig for livet, Herlufsholm Idrætscenter som udlejer lokalerne til
os, HG’s hovedbestyrelse og HG-IC-medarbejdere og nye centerleder.
Det meste gik i hak og inden årets udgang havde vi knap 200 medlemmer, en stor flok frivillige og i det hele taget et
velfungerende fitnesscenter med en god stemning.
2022 har været et år med udfordringer, stor medlemsfremgang og nye samarbejdspartnere. Vi har nu mere end 750
medlemmer, mere end 50 forskellige hold og lidt ”ommøblering” har givet bedre plads til frivægtområdet som var
lidt snævert.
Vi fik ny kasserer efter ekstraordinær GF i februar og gud ske tak og lov for det siger jeg, jeg tror nu at Jeanette blev
lidt overrasket over omfanget at denne bestyrelses post men Jeanette er gået på med krum hals og har klaret det
rigtig flot.
Vi afholdte et kursus for Fitness Instruktører i egne omgivelser og fik uddannet 10 Fitness Instruktører, desuden har
nogle af vores biking instruktører været på korte kurser i DGI.
Bestyrelsen og herunder arbejdsgrupper har holdt adskillige møder, der er lavet samarbejdsaftaler for de frivillige,
vores lejekontrakt er ændret lidt således at vi kan blive godkendt til lokaletilskud hvis kommunen vil, drøftet
fastholdelse af både medlemmer og frivillige, og efterhånden set på hvordan vi kan rumme alle vores medlemmers
behov. Efterhånden har Pia og jeg lært hinanden at kende, jeg har lært lidt om at kunne uddelegere og Pia lidt om
foreningsarbejde og vi har et rigtig godt samarbejde.
Vi er stolte af:
Vores smilende og venlige receptionister
Vores inspirerende instruktører
Vores flotte rene og æstetiske Fitnesscenter
Vi sætter stor pris på:
Vores samarbejdspartnere i HIC og HG som trådte til da det var sværest med både regnskabsassistance,
kassererhjælp og lån
Vores nye centerleder som startede i august, og er behagelig og kompetent at samarbejde med
Tak til bestyrelsen, vores daglige leder Pia som har arbejdet utrætteligt, alle de frivillige både instruktører og
receptionister som med godt humør og stort engagement har været med til at få hverdagen i centeret til at fungere,
ligeledes har Herlufsholm Idrætscenters personale og ledere været en stor hjælp med at få alle de praktiske ting til
at fungere, udføre små ændringer og i det hele taget hjælpe HG Fitness igang.
Endelig tak til alle de glade medlemmer som kommer i vores Fitnesscenter
Kontingentstigning en nødvendighed
Vi vil arbejde videre med at finde nye medlemmer, fastholde nuværende medlemmer, tilbyde flere instruktører
kurser, rekruttere frivillige, se på muligheden for at åbne nye holdtyper og sammen bevare den kultur som gør det
spændende at være frivillig og interessant at være. medlem.
Spørgsmål vedr. plads på hold og hvor mange medlemmer der kunne være i vores center
Vi tilpasser hele tiden hold og mængden af hold men er presset af størrelse af lokaler.
Der tænkes på to store aftenhold som derved kunne tage presset.
På tidspunkter er det et stort pres på i centeret og udviklingen følges nøje.
Spørgsmål vedr. gebyr ved udeblivelse.
Vi vil ikke indført gebyr lige nu, da der er indført et punkt på hjemmesiden der hedder ”Mine bookninger” hvor alle
ens bookninger kan ses og også slettes.

3. Regnskab v/ Jeanette Flensburg
Kontingent er fastlagt til 199,- kr. pr. måned (Bestyrelses beslutning og efter vedtægterne lovlig)
Revideret regnskab blev fremlagt og gennemgået af Jeanette Flensburg og Jørgen Milling
Der er i år betalt cykler og romaskiner så et underskud på 577.078,- kr.
Gælden regnes med at være afviklet efter 5 år eller hurtigere alt efter indtægt.
Anette Østerkjerhuus fremlagde et budget for næste år til orientering.
Spørgsmål
Hensættelse til nye maskiner – Der er i budget henlagt til dette og også til uddannelse af instruktører
Ejer vi maskinerne – Vi ejer cykler og romaskiner men resten er leaset i en 5-årig periode.
Hvor mange medlemmer skal der til for at vi går i nul i regnskab – med den medlemstal der er pt. regner vi med at
gå i nul i udgangen af næste år.
4. Indkommende forslag
5. Valg
Formand Anette Østerkjerhuus er valgt for 2 år. (på valg i 2024)
Best. Troels Heilmann Møller er valgt for 2 år. (på valg i 2024)
Best. Klaus Schneller er valgt for 2 år. (på valg i 2024)
Næstformand Helle Rosted, nyvalg
Kasserer Jeanette Flensburg modtager genvalg
Best. og konst. sekretær Steen Egholm modtager genvalg
Best. Henrik Hansen modtager genvalg
Best. Lars Scheel nyvalg
Best. suppleant Ikke besat
Revisor Jørgen Milling modtager genvalg
Revisor suppleant Ikke besat
Spørgsmål vedr. antal
Der er 3 på valg det ene år og 5 på valg det andet år ?
Dette er en bestyrelses beslutning
6. Eventuelt.
Steen Egholm takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen

Referent Steen Egholm