Få svar her

Ofte stillede spørgsmål

Her har vi samlet alle de spørgsmål vi forestiller os du måtte have?

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål? Kontakt os på info@hg-fitness.dk

Nyt password? Tryk på nedenstående link.

Nyt betalingskort? Tryk på nedenstående link.

Opsigelse af medlemskab kan kun ske online. tryk på nedenstående link.

Tryk her: link

Medlemsbetingelser

 • 1. MEDLEMSKAB AF HG Fitness

Medlemskab af HG Fitness kan tegnes af myndige personer, som:

 1. Generelt har et godt helbred
 2. Ikke har opført sig kritisabelt i forbindelse med tidligere medlemskab af HG Fitness.
 3. Personer, under 18 kan tegne et medlemskab, hvis deres værge indgår aftalen. Værgen vil være juridisk ansvarlig for medlemskabet og vil hæfte for alle betalinger, der er tilknyttet medlemskabet.
 4. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at kunne træne alene i HG Fitness.
 5. Medlemmer fra 13 til 15 år kan kun træne i HG Fitness i selvskab med en forælder.
 6. Medlemmet får udleveret en brik til dør/system. Brikken tilhører HG Fitness, og Medlemmet kan personligt disponere over det. Brikken kan ikke overdrages eller udlånes.
 7. Medlemskabet gælder fra og med startdatoen, der er anført i Medlemsaftalen. 
 8. Medlemskabet af HG Fitness kører over en periode på 3, 6 eller 12 måneder, efter eget valg. Medlemskabet er fortløbende og afsluttes ved at medlemmet selv stopper næste betaling.
 9. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end Medlemmet.
 10. Medlemmet har ret til at benytte sig af tilgængelige åbne tilbud i hold og fitness.
 11. HG Fitness vil ikke altid kunne garantere ledige pladser på træningsaktiviteter mv., hvor deltagerantal eller adgang er begrænset.
 12. Holdtræning: Man kan tilmelde sig 10 hold over 14 dage. Man kan senest afmelde sit hold 2 timer inden holdstart, såfremt der ikke meddeles andre tidsintervaller.
 13. HG vil så vidt muligt tilpasse åbningstid til medlemmernes ønsker og adfærd. Der kan opstå ændrede åbningstider i forbindelse med helligdage, vedligeholdelse og force majeure.
 14. HG Fitness vil være bemandet på bestemte tider, du kan altid se de gældende bemandingstider på vores hjemmeside: hg-fitness.dk
 15. Der er kameraovervågning i centret. Kameraovervågningen og behandlingen af indhentede oplysninger udføres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

 

 • 2. BETALING AF MEDLEMSKAB
 1. Medlemmet kan betale via Nets hver 3, 6, eller 12 mdr. inklusiv indmeldelsesgebyr. Medlemskabet kan købes online eller i bemandingstiden i HG Fitness. Brikken til døråbning og fremmøde kan afhentes i receptionen i bemandingstiden. Vi sender en sms, når den er parat til afhentning.
 2. Betaling foregår via medlemmets betalingskort.

 • 3. MEDLEMMETS ANSVAR

Medlemmet forpligter sig til at:

 1. Gøre sig bekendt med og følge HG Fitness’ til enhver gældende regler og retningslinjer.
 2. Afholde sig fra at bruge dopingmidler i henhold til Anti Doping Danmarkstil enhver tid gældende retningslinjer for træningscentre. Brug af dopingmidler er strafbart i henhold til gældende lovgivning, og sådan brug kan blive politianmeldt. HG Fitness vil i samarbejde med Anti Doping Danmark kunne gennemføre tilfældige dopingkontroller. Medlemmer som opholder sig i HG Fitness under en sådan kontrol, forpligter sig til, efter anmodning, at aflægge en dopingprøve under opsyn af Anti Doping Danmark. Dopingprøven vil blive gennemført i henhold til den procedure, der er beskrevet i et separat dokument, som Medlemmet vil få forevist.
 3. Informere HG Fitness ved ændring af kontaktoplysninger/betalingsoplysninger, herunder ændring af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer og anden relevant information.
 4. Registrere sig ved ankomst, før medlemmet benytter sig af HG Fitness. HG Fitness vil kunne kræve, at medlemmet fremviser legitimation.
 5. HG Fitness skal hurtigst muligt informeres om eventuelt tab af brik. HG Fitness vil herefter spærre kortet og lave en ny brik. Ved udstedelse af ny brik forpligter Medlemmet sig til at betale et gebyr i henhold til de til enhver tid gældende priser.
 6. Medlemmet er ansvarligt for at opbevare brikken på en sådan måde, at det ikke bliver misbrugt af andre. HG Fitness skal hurtigst muligt informeres ved mistanke om misbrug.
 7. Medlemmet får adgang til HG Fitness bookingsystem via sin personlige profil. Medlemmet må ikke give andre fysiske eller juridiske personer adgang ved deling af login-oplysninger mv.
 • 4. PERSONOPLYSNINGER, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION
 1. HG Fitness vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. (GDPR)
 2. Medlemmet giver samtykke til, at HG Fitness gemmer træningshistorik med det formål at kunne følge op på medlemmets aktivitet, om medlemmet har tilmeldt sig holdtimer eller anden aktivitet, og om Medlemmet har frameldt sig holdtimer.
 3. Medlemmet har ret til at få indsigt i sin træningshistorik og kan kræve at få denne slettet.
 4. Ved indgåelse af Medlemsaftalen indhentes der samtykke fra Medlemmet til, at HG Fitness kan benytte enhver kommunikationsform over for Medlemmet, herunder elektronisk kommunikation (e-mail, SMS). Medlemmet kan ikke modsætte sig henvendelser, der omhandler ændring af Medlemsaftalen, førstegangshenvendelser vedrørende træningssikkerhed eller anden vigtig information vedrørende medlemskabet.
 5. Samtykket fra Medlemmet angående ovenstående punkter gælder, så længe Medlemsaftalen løber og i en periode på seks måneder efter ophør af denne. Dette er blandt andet for at kunne give Medlemmet de fordele, der følger af at have været medlem af HG Fitness
 6. Generel information fra HG Fitness om medlemskabet vil primært blive sendt til den e-mailadresse eller postadresse, som Medlemmet har anført.
 • 5. MEDLEMSKAB I BERO
 1. Medlemmet kan IKKE søge om at få sit medlemskab i HG Fitness sat i bero.
 • 6. OPSIGELSE
 1. Medlemmet har ret til at opsige Medlemsaftalen (fortrydelsesret) ved at give meddelelse til HG Fitness inden for to uger efter indgåelse af Medlemsaftalen. Ved benyttelse af fortrydelsesretten tilbagebetales eventuel indbetaling. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at fortrydelsesretten er udøvet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
 2. Medlemskabet slutter automatisk, såfremt medlemmet selv stopper sin næste Nets betaling. Der er ingen opsigelsesperiode.
 3. Medlemskabet kan ikke opsiges i en allerede indbetalt periode.
 4. HG Fitness har ret til at spærre medlemskabet i en bestemt periode, eller opsige Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Medlemmet væsentligt misligholder Medlemsaftalen.
 5. Ikke uvæsentlig misligholdelse af Medlemmets forpligtelser, herunder at Medlemmet undlader at reagere på en skriftlig eller mundtlig advarsel fra HG Fitness
 6. Overtrædelse af dopingbestemmelserne, herunder undladelse af at afgive dopingprøve på anmodning.
 • 7. PERSONSKADE, OPBEVARING OG ANSVAR FOR TYVERI 
 1. Medlemmet træner til enhver tid på eget ansvar. HG Fitness er ikke ansvarlig for personskade, som Medlemmet måtte blive påført i forbindelse med tilstedeværelse/udøvelse af aktivitet.
 2. Ved opbevaring af personlige ejendele i et skab i centret, er medlemmet selv ansvarlig for at benytte sin egen lås. Hvis Medlemmet glemmer ejendele under opbevaring i skabene i efter almindelig lukketid, har HG Fitness ret til at bryde Medlemmets lås op og opbevare ejendelene. Medlemmet har pligt til at afhente glemte ejendele inden for to uger. HG Fitness kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab af personlige ejendele, heller ikke i nævnte periode.
 3. HG Fitness er ikke ansvarlig for tyveri eller andet tab af Medlemmets personlige ejendele, som Medlemmet medbringer. Dette gælder uanset, om ejendelene er låst inde i et almindeligt garderobeskab, værdiskab eller lignende.

 

Kontakt os i bemandingstiden i centret.

Eller:

Mail: info@hg-fitness.dk

(vi svarer normalt indenfor 24 timer på hverdage)

Telefon: 4880 6989

Vi svare ikke på sms, messenger eller telefonbeskeder. Så send os en mail.

Åbent dage fra kl. 04.00-23.00 – Du skal være ude senest kl. 23.00.

Reception Bemandingstid: 

Mandag – torsdag: kl. 8-30-11.30 og 16.00-19.00

Fredag: kl. 16.00-18.00

Lørdag: kl. 08.30-11.30

Hele året:

Helligdage/Grundlovsdag: Ingen bemandin

Det koster kr. 199,- md. Første gang du melder dig ind betaler du endvidere kr. 99,- i oprettelse

Er du imellem 13-14 år koster det kr. 159,- men du skal træne sammen med en voksen.

Du melder dig ind online via vores hjemmeside, eller i receptionen.

 Dit medlemskab gælder til alle holdaktiviteter, dog ikke lukkede bootcamps, events mm.

Det gælder endvidere til alle fitnessmuligheder i centret, samt badefaciliteter og adgang til skabe.

Du følger linket https://hg-fitness.dk/bliv-medlem/ du kan betale hver 3, 6 eller 12 måned. Medlemskabet er fortløbende.

Du betaler med dit betalingskort og bliver automatisk trukket fortløbende for den periode du vælger.

Nyt medlem?

Du får en sms fra os, så snart din betaling er gået igennem og din brik er parat til afhentning i receptionen.

 

 

 

Du får en mail, når din brik er klar til afhentning, senest 24 timer efter din indmeldelse, på hverdage.

Vejledning: Udfør betaling – Forsøg igen.
Hvis fejlen skyldes et midlertidigt problem, kan du prøve følgende:

 1. Log ind på “Medlemslogin”.
 2. Klikke på menupunktet “Økonomi”.
 3. Vælge punktet “Betalinger” under afsnittet “Betalingskort” i menuen til venstre.
 4. Vælg fanebladet “Afbrudte” oppe i toppen.
 5. Klik på knappen “Forsøg igen”.Vejledning: Nyt betalingskort.
Hvis fejlen skyldes, at du har fået nyt betalingskort, skal du gøre følgende:

 1. Log ind på “Medlemslogin”.
 2. Trykke på menupunktet “Økonomi”.
 3. Trykke på menupunktet “Kortoplysninger” under rubrikken “Betalingskort” i menuen til venstre.
 4. På denne side trykker du på knappen “Skift kort”.
 5. Indtast derefter kortoplysninger på dit nye betalingskort og tryk “Opret abonnement”.
 6. Godkend med NemID / MitID.
 7. Når det er udført, skal du følge “Vejledning: Udfør betaling – Forsøg igen” fra punkt 3.

Du skal være fyldt 15 år for at oprette et medlemskab

Er du 13-14 år kan dine forældre/værge melde dig ind.

Du skal altid træne sammen med en voksen, når du er under 15 år.

Du booker dine hold via hjemmesiden ‘book hold’.

Du skal afmelde senest 2 timer inden holdstart, hvis du alligevel ikke kan møde op til dit hold, så en anden kan få din plads.

Har du booket hold lørdag og søndag morgen, skal du afmelde senest kl. 21.00 aftenen inden.

Du har en oversigt over dine bookinger på forsiden af hjemmesiden under punktet ‘mine bookinger’ her kan du også afmelde dine hold.

Du fremmøder dit hold på fremmødeterminalen i receptionen.

Der findes bad/omklædning i både hal 1 og 2. Der findes skabe til dit tøj. Du skal bruge en hængelås str. ø 0,6-0,8. Det er ikke tilladt at tage tasker/tøj med ind i træningscentret.

Der gøres ikke rent i omklædningsrummene i weekenden eller på helligdage.

Passende træningstøj (ingen bare maver).

indendørssko er et krav, når du træner i HG Fitness.

Det er forbudt at træne i bare tæer/sokker i fitnessområdet.

 

Ja, det kan du.

Tjek på holdplanen hvilket hold du gerne vil prøve, eller kom til en prøvetræning i vores bemandingstid.

Kontakt på mail: info@hg-fitness.dk

Har du mon skiftet bank? Fået nyt betalingskort? Ikke betalt?
Kontakt os på info@hg-fitness.dk

Der er videoovervågning i hele centret, både indenfor og udenfor, så du kan føle dig tryg uanset dit træningstidspunkt.

Du kan parkerer på p-pladsen.

HG Fitness er medlem af ADD, hvorfor du kan forvente at se dem i centret og evt. være forpligtet til at aflevere en urinprøve.

Vi overholder alle regler ift. GDPR, spørg endelig i receptionen, hvis du har spørgsmål.

Formand Anette Østerkjerhuus, anette.oesterkjerhuus@hotmail.dk

Næstformand Helle Roested helle@roested.dk

Kasserer Jeanette Flensburg, jef.hgkas@gmail.com

Sekretær Steen Egholm, steen.egholm@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem Lars Scheel, lakatus1234@icloud.com

Bestyrelsesmedlem Henrik Hansen, hg-fritidsklub@mail.dk

Bestyrelsesmedlem Troels Heilman Møller, thmoe@naestved.dk

Bestyrelsesmedlem Klaus Schneller,  klausfinigreen@hotmail.com

Revisor Jørgen Milling, milling@stofanet.dk