Spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Her har vi samlet alle de spørgsmål vi forestiller os du måtte have?

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål? Kontakt os på info@hg-fitness.dk

VIGTIG INFORMATION FOR DIG DER TRÆNER PÅ HOLD.

Du kan booke 10 hold på 14 dage, booking åbner kl. 7.00.

Du kan booke dine hold i App’en, eller på vores hjemmeside.

Du fremmøder dine hold, ved at swipe på din app, eller bruge din dørkode (6 cifre#)

Du skal fremmøde dit hold senest 5 min før holdstart, da din plads ellers gives til et andet medlem, og du får en bøde på kr. 30,- for manglende fremmøde.

Holdet lukkes for fremmøde på din app 5 min inden holdstart. Vi kan ikke fremmøde i receptionen senere end 5 min. inden holdstart, så vær der gerne 7-8 min inden holdstart.

Instruktørerne kan ikke fremmøde dig.

Forhindret i at møde til dine hold?

Morgen/formiddagshold skal afmeldes senest kl. 21.00 aftenen inden

Eftermiddag/aftenhold skal afmeldes senest 2 timer inden holdstart.

Hvorfor alle disse regler og bødesystem?

Vi prøver at tilgodese alle vores medlemmer. Vi er et lille fitnesscenter med en kæmpe holdaktivitet. Både vores instruktører og vores medlemmer ønsker, at holdene er fyldt op, så ikke vi kører hold med ledige pladser, samtidig med at andre medlemmer  gerne ville have benyttet pladsen.

Det er bestemt ikke vores hensigt, at ‘straffe’ med bøder – vi håber på ingen måde at der derved kommer mange penge i klubkassen, vi håber til gengæld, at alle medlemmer viser hensyn og tager ansvar for deres tilmeldinger/afmeldinger.

Bøder.

Du får en bøde på kr. 30,- i følgende situationer:

1. Du fremmøder ikke til dit bookede hold.

2. Du swiper eller bruger dørkoden mindre end 5 min og 00 sek. før holdstart.

Godt råd:

Tjek hvilket nummer du er på ventelisten senest kl. 21.00 (morgenhold) samt to timer inden holdstart (aftenhold) – vurder om du tror du kommer på holdet – vælg herefter imellem to muligheder:

1. Afmeld din plads.

2. Tag til træning, fremmød dig og afvent om du er heldig, at der bliver en plads til dig.

3. Husk, det er altid dit eget ansvar at tilmelde, afmelde og fremmøde dig vores hold.

Bøder trækkes automatisk via dit betalingskort den 1 i hver måned.

Hold kan KUN afmeldes på App’en eller hjemmesiden, ikke via mail, sms, messenger eller telefon

Kontakt os i bemandingstiden i centret.

Eller:

Mail: info@hg-fitness.dk

(vi svarer normalt indenfor 24 timer på hverdage)

Telefon: 4880 6989

Vi svarer ikke på sms, messenger eller telefonbeskeder. Så send os en mail.

 

Åbningstider:

Alle dage kl. 04.00 – 23.00

Reception:

Mandag – torsdag:  8.30-11.30 og 16.00-19.00

Fredag: 8.30-11.30 og  16.00-18.00

Lørdag: 8.30-11.30

Helligdage: Ingen bemanding

Du melder dig ind på vores hjemmeside og modtager en mail med en personlig kode og et password, som du skal bruge til vores App, eller på vores hjemmeside.

Du skal bruge din App til at åbne døren til Hg fitness og fremmøde dine hold.

Du kan betale hver 3, 6 eller 12 måned. Medlemskabet er fortløbende.

Du betaler med dit betalingskort og bliver automatisk trukket fortløbende for den periode du vælger.

 Du opsiger dit medlemskab ved at sende en mail til info@hg-fitness.dk.

Opsigelsen skal være os i hænde senest to dage inden den 1. i en måned. Det er altid dit eget ansvar at opsige dit medlemskab rettidigt.

Du kan kun opsige dit medlemskab ved udløb af din betalingsperiode.

Tjek:

1. At du har givet tilladelse til brug af din lokation ved brug af app’en.

2. At bluetooth er slået til.

3. At du har netadgang på din mobil


Virken den stadig ikke?

Fjern app’en og geninstaller den.

Eller:

Tast din kode fra dit velkomstbrev og afslut med (6 cifre #) på displayet ved indgangsdøren.

Kontakt info@hg-fitness.dk

Gå ind på din profil på App’en og indtast dine nye betalingsoplysninger.

Du skal være fyldt 15 år for at oprette et medlemskab.

Der findes bad/omklædning i både hal 1 og 2. Der findes skabe til dit tøj. Du skal bruge en hængelås str. ø 0,6-0,8. Det er ikke tilladt at tage tasker/tøj med ind i træningscentret.

Vi sælger hængelåse i receptionen.

Der gøres ikke rent i omklædningsrummene i weekenden eller på helligdage.

Passende træningstøj (ingen bare maver).

indendørssko er et krav, når du træner i HG Fitness.

Det er forbudt at træne i bare tæer/sokker i fitnessområdet.

 

Medlemsbetingelser

 • 1. MEDLEMSKAB AF HG Fitness

Medlemskab af HG Fitness kan tegnes af myndige personer, som:

 1. Generelt har et godt helbred
 2. Ikke har opført sig kritisabelt i forbindelse med tidligere medlemskab af HG Fitness.
 3. Personer, under 18 kan tegne et medlemskab, hvis deres værge indgår aftalen. Værgen vil være juridisk ansvarlig for medlemskabet og vil hæfte for alle betalinger, der er tilknyttet medlemskabet.
 4. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at kunne træne i HG Fitness.
 5. Medlemmet modtager et link til en App til dør/system, samt fremmøde af hold. App’en må ikke overdrages eller udlånes. Ved misbrug bortvises medlemmet øjeblikkeligt og medlemskabet opsiges.
 6. Medlemskabet gælder fra og med startdatoen, der er anført i medlemsaftalen. 
 7. Medlemskabet af HG Fitness kører over en periode på 3, 6 eller 12 måneder, efter eget valg. Medlemskabet er fortløbende og afsluttes ved at medlemmet sender en opsigelse til info@hg-fitness.dk 
 8. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end medlemmet.
 9. Medlemmet har ret til at benytte sig af tilgængelige åbne tilbud i hold og fitness.
 10. HG Fitness vil ikke altid kunne garantere ledige pladser på træningsaktiviteter mv., hvor deltagerantal eller adgang er begrænset.
 11. Holdtræning: Man kan tilmelde sig 10 hold over 14 dage. Afmelding af dine holdbookinger: Morgen/formiddagshold skal afmeldes senest kl. 21.00 aftenen inden. Eftermiddags/aftenhold kan senest afmeldes 2 timer inden holdstart. Der kan kun afmeldes via App’en eller på hjemmesiden. Man skal fremmøde senest 5 min. inden holdstart. Manglende eller for sent fremmøde på hold koster kr. 30,-  pr. hold og trækkes hver måned.
 12. HG vil så vidt muligt tilpasse åbningstid til medlemmernes ønsker og adfærd. Der kan opstå ændrede åbningstider i forbindelse med helligdage, vedligeholdelse og force majeure.
 13. HG Fitness vil være bemandet på bestemte tider, du kan altid se de gældende bemandingstider på vores hjemmeside: hg-fitness.dk
 14. Der er kameraovervågning i centret. Kameraovervågningen og behandlingen af indhentede oplysninger udføres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
 • 2. BETALING AF MEDLEMSKAB
 1. Medlemmet kan betale via betalingskort hver 3, 6, eller 12 mdr. Der betales indmeldelsesgebyr ved oprettelse. Medlemskabet købes online. Ved køb af medlemskab fremsendes en mail med et password og en kode til brug i App’en, og en kode til dørdisplay ved indgangsdørene.
 2. Betaling foregår via medlemmets betalingskort.
 • 3. MEDLEMMETS ANSVAR

Medlemmet forpligter sig til at:

 1. Gøre sig bekendt med og følge HG Fitness’ til enhver gældende regler og retningslinjer.
 2. Afholde sig fra at bruge dopingmidler i henhold til Anti Doping Danmarks til enhver tid gældende retningslinjer for træningscentre. Brug af dopingmidler er strafbart i henhold til gældende lovgivning, og sådan brug kan blive politianmeldt. HG Fitness vil i samarbejde med Anti Doping Danmark kunne gennemføre tilfældige dopingkontroller. Medlemmer som opholder sig i HG Fitness under en sådan kontrol, forpligter sig til, efter anmodning, at aflægge en dopingprøve under opsyn af Anti Doping Danmark. Dopingprøven vil blive gennemført i henhold til den procedure, der er beskrevet i et separat dokument, som Medlemmet vil få forevist.
 3. Informere HG Fitness ved ændring af kontaktoplysninger/betalingsoplysninger, herunder ændring af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer og anden relevant information, eller evt. selv ændre det via profilen på App’en eller hjemmesiden.
 4. Registrere sig ved ankomst, før medlemmet benytter sig af HG Fitness. HG Fitness vil kunne kræve, at medlemmet fremviser legitimation. Medlemmer skal altid fremmøde via App, eller taste din kode ved indgangsdøren.
 5. Medlemmet får adgang til HG Fitness bookingsystem via sin personlige profil. Medlemmet må ikke give andre fysiske eller juridiske personer adgang ved deling af login-oplysninger mv.
 • 4. PERSONOPLYSNINGER, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION
 1. HG Fitness vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. (GDPR)
 2. Medlemmet giver samtykke til, at HG Fitness gemmer træningshistorik med det formål at kunne følge op på medlemmets aktivitet, om medlemmet har tilmeldt sig holdtimer eller anden aktivitet, og om Medlemmet har frameldt sig holdtimer.
 3. Medlemmet har ret til at få indsigt i sin træningshistorik og kan kræve at få denne slettet.
 4. Ved indgåelse af Medlemsaftalen indhentes der samtykke fra Medlemmet til, at HG Fitness kan benytte enhver kommunikationsform over for Medlemmet, herunder elektronisk kommunikation (e-mail, SMS). Medlemmet kan ikke modsætte sig henvendelser, der omhandler ændring af Medlemsaftalen, førstegangshenvendelser vedrørende træningssikkerhed eller anden vigtig information vedrørende medlemskabet.
 5. Samtykket fra Medlemmet angående ovenstående punkter gælder, så længe Medlemsaftalen løber og i en periode på seks måneder efter ophør af denne. Dette er blandt andet for at kunne give Medlemmet de fordele, der følger af at have været medlem af HG Fitness
 6. Generel information fra HG Fitness om medlemskabet vil primært blive sendt til den e-mailadresse eller postadresse, som Medlemmet har anført.
 • 5. MEDLEMSKAB I BERO
 1. Medlemmet kan IKKE søge om at få sit medlemskab i HG Fitness sat i bero.
 • 6. OPSIGELSE
 1. Medlemmet har ret til at opsige Medlemsaftalen (fortrydelsesret) ved at give meddelelse til HG Fitness inden for to uger efter indgåelse af Medlemsaftalen. Ved benyttelse af fortrydelsesretten tilbagebetales eventuel indbetaling. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at fortrydelsesretten er udøvet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
 2. Medlemskabet er fortløbende. 
 3. Medlemskabet kan ikke opsiges i en allerede indbetalt periode. Medlemskab opsiges ved at sende opsigelsen til info@hg-fitness.dk
 4. Medlemskabet skal opsiges senest den 28 i en måned.
 5. HG Fitness har ret til at spærre medlemskabet i en bestemt periode, eller opsige Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Medlemmet væsentligt misligholder Medlemsaftalen.
 6. Ikke uvæsentlig misligholdelse af Medlemmets forpligtelser, herunder at Medlemmet undlader at reagere på en skriftlig eller mundtlig advarsel fra HG Fitness
 7. Overtrædelse af dopingbestemmelserne, herunder undladelse af at afgive dopingprøve på anmodning.
 • 7. PERSONSKADE, OPBEVARING OG ANSVAR FOR TYVERI 
 1. Medlemmet træner til enhver tid på eget ansvar. HG Fitness er ikke ansvarlig for personskade, som Medlemmet måtte blive påført i forbindelse med tilstedeværelse/udøvelse af aktivitet.
 2. Ved opbevaring af personlige ejendele i et skab i centret, er medlemmet selv ansvarlig for at benytte sin egen lås. Hvis Medlemmet glemmer ejendele under opbevaring i skabene i efter almindelig lukketid, har HG Fitness ret til at bryde Medlemmets lås op og opbevare ejendelene. Medlemmet har pligt til at afhente glemte ejendele inden for to uger. HG Fitness kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab af personlige ejendele, heller ikke i nævnte periode.
 3. HG Fitness er ikke ansvarlig for tyveri eller andet tab af Medlemmets personlige ejendele, som Medlemmet medbringer. Dette gælder uanset, om ejendelene er låst inde i et almindeligt garderobeskab, værdiskab eller lignende

Der er videoovervågning i hele centret, både indenfor og udenfor, så du kan føle dig tryg uanset dit træningstidspunkt.

Cookie- og privatlivspolitik hos HG Fitness, Herlufsholm Alle 233. Cvr 42420433

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.


Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: . Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

HG Fitness
Herlufsholm Alle 233
4700 Næstved
Telefon: 48806989
Email: 

 

HG Fitness er medlem af ADD, hvorfor du kan forvente at se dem i centret og evt. være forpligtet til at aflevere en urinprøve.

Vi overholder alle regler ift. GDPR, Skriv til info@hg-fitness.dk, hvis du har spørgsmål.

Formand Helle Roested helle@roested.dk  

Næstformand Anette Østerkjerhuus, anette.oesterkjerhuus@hotmail.dk

Kasserer Jeanette Flensburg, jef.hgkas@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Palle Kjeldsen, pgkjeldsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Lars Scheel, lakatus1234@icloud.com

Bestyrelsesmedlem Henrik Hansen, hg-fritidsklub@mail.dk

Bestyrelsesmedlem Anne Dalhoff, sommersko66@gmail.com 

Bestyrelses suppleant Laila Haslund, gula3@gmail.com

Revisor Jørgen Milling, milling@stofanet.dk

Revisor suppleant Thomas Nerup, tnerup79@gmail.com

 

Referat af HG Fitness generalforsamling
28 februar 2024 kl. 19:00
Sted : HG mødelokale M1

1. Valg af dirigent
Steen Egholm valgt
Der var 40 medlemmer til stede.

2. Bestyrelsens beretning v/ formand Anette Østerkjerhuus
Formandsberetning for HG Fitness 2023
2023 har været et stabilt år (sammenlignet med 22), vi havde omkring 900 medlemmer og har nogle rigtig gode
samarbejdspartnere HIC, DGI, DIF, Medicsport. Vores udfordring har været at gøre plads til de 900 medlemmer
bestyrelsen og Pia har besluttet er det medlemsantal vi kan rumme i prime time. Flere haltider og outdoor
træninger har afhjulpet lidt. Nu har vi medlemsstop og venteliste
Vi har knap 60 forskellige hold og stadig ventelister til de mest populære hold
Vores Bikinginstruktører fik mulighed for at deltage i et kursus i egne omgivelser, desuden har nogle af vores
instruktører været på korte kurser i DGI. Desuden er Pia i gang med en kostvejlederuddannelse som vi forventer
at vores medlemmer får stor glæde af fremadrettet
Pia har foranlediget en samarbejdsaftale med Veteranerne og DIF som giver 30 veteraner mulighed for
medlemskab, udenfor primetime
Et nyt medlemssystem gjorde sit indtog i efteråret, som alt nyt skal der bruges mange ressourcer på
implementering og opstart, denne opgave har Pia mestret til fulde
Vi er stadig stolte af: Vores smilende og venlige receptionister, Vores inspirerende instruktører og Vores altid rene
og pæne Fitnesscenter
Tak til bestyrelsen, vores daglige leder Pia som leder i det daglige, løser små som store praktiske problemer og i
det hele taget har en stor andel i den stemning der hersker i vores Fitness center,
Tak til alle de frivillige både instruktører og receptionister som med godt humør og stort engagement har været
med til at få hverdagen i centeret til at fungere,
Tak til Herlufsholm Idrætscenters personale og ledere været en stor hjælp med at få alle de praktiske ting til at
fungere, udføre små ændringer og i det hele taget hjælpe HG Fitness.
Endelig tak til alle de glade medlemmer som kommer i vores Fitnesscenter
Vi vil arbejde videre med at finde nye medlemmer som ikke belaster i prime time, fastholde nuværende
medlemmer, tilbyde relevante instruktør kurser, rekruttere frivillige, se på muligheden for at åbne nye holdtyper og
sammen bevare den kultur som gør det spændende at være frivillig og interessant at være medlem. På sigt kunne
vi ønske os et større Fitness center og vil i samarbejde med Jan fra HIC arbejde videre med dette


3. Regnskab v/ Jeanette Flensburg
Regnskab fremlagt og godkendt.
Medlemmerne vil gerne have regnskab og budget udsendt.

4. Indkommende forslag
Flere garderobeskabe fremstillet af Marianne Engelhardt
Der er flere af garderobeskabene lige udenfor døren ind til HG Fitness som ikke kan benyttes da låsemekanismen
er defekt, desuden er de øvrige skabe i Hal 2 og mellemgang også ofte optagede
Alle 105 er funktionelle og virker nu. Bestyrelsen holder et vågent øje med udviklingen

Ønske om større holdsal i HG Fitnessfremsat Pia la Cour
HG Fitness har behov for en større holdsal, der kan honorere spidsbelastningstidspunkter, populære holdønsker
og spidsbelastningsperioder på året, så medlemmer ikke skal kæmpe så vildt for at få en plads og måske opgiver
og til sidste melder sig ud. Hvis vi vil tilgodese medlemmer, der ikke er pensionister, er vi nød til at have den
efterspurgte lokalekapacitet efter arbejdstid.
Michael, formand af HG hovedbestyrelsen var til stede og gennemgik muligheder.
Oven bygning er ikke en mulighed og ombygning af svømmehat ville koste et to cifret million beløb.
Der blev henvist til lokaler ude i byen og en snak med Centerleder Jan vedr. tider i vores to haller


Forslag om ændring af medlemskabs perioder ved Camilla Munkholm Jensen
Pt kører medlemskab over en periode på 3,6 eller 12 måneder. Jeg selv træner ved jer i vinterhalvåret og hjemme
i sommerhalvåret, da jeg bor på landet, hvor jeg både cykler, løber på rulleskøjter og bader ved Enø. Jeg holder
meget af at træne ved jer om vinteren, men frustreres over, at jeg ikke kan sætte mit medlemskab i bero, men at
jeg skal udmeldes og derfor nulstilles, samt betale nyt oprettelsesgebyr.
Jeg foreslår derfor:
1. at medlemskabet også kører over en periode på 1 måned
2. at man kan sætte medlemskabet i bero, uden at skulle udmeldes eller betale opstartegebyr
3. At man kan opsige medlemskabet i en allerede indbetalt periode, såfremt det ikke kan vedtages, at
medlemskabet også kan køre over en periode på 1 måned.
Pia redegjorde for den økonomiske konsekvens dette ville medføre og forslaget blev trukket

Ændring af tidsintervallet for afmelding på hold ved Tommy Møller
FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HG FITNESS, DEN 28. FEBRUAR, 2024.
1. FORSLAG TIL ÆNDRING AF TIDSINTERVAL FOR AFMELDING TIL MORGEN/FORMIDDAGs HOLD.
· Afmelding til hold morgen/formiddag, ændres fra nuværende kl. 21.00, dagen før, til 2 timer før
holdstart.
BEGRUNDELSE:
· I medlemsbetingelser for HG Fitness, er det oplyst, at ”man kan senest afmelde sit hold 2 timer inden
holdstart, såfremt der ikke meddeles andre tidsintervaller”. Mener ikke, at denne ændring har været forelagt
holddeltagerne, inden ændringen.
· Mange hold består af stort set de samme deltagere hver gang og selv de overtegnede, er personer der er
en del af holdet og det er meget sjældent der kommer en, ”udefra”.
· Ændringen om at der skulle afmeldes inden kl. 21.00 aftenen, kom som en tyv om natten og en
overraskelse for de fleste holddeltagere (Har ikke hørt, at der er deltagere der finder det værende en god ordning).
· Spørgsmålet har været taget op med centerleder Pia Knorr, af flere medlemmer, uden resultat, bl.a. med
henvisning til ”at det gør de i andre centre”, en påstand der er blevet sat spørgsmålstegn ved. Pludselig sygdom
eller anden vigtig forhindring blev heller ikke accepteret.
· Håber, at generalforsamlingen er forstående over for ønsket og bakker op, så frameldingsfristen bliver ført
tilbage til 2 timers ordningen, så alle hold i centeret har samme retningslinjer for afmelding.
· Fremadrettet, vil det nok være en ide, at også medlemmerne i foreningen, bliver taget med på råd, når der
foretages drastiske tidsændringer om frameldingsfrister og der ikke gives mulighed eller accepteres vægtige
grunde til at til at man ikke kan møde op – muligheden for afbud og evt. forklaring er slet ikke mulig efter kl.21.00
Der var en større debat om dette hvor alle muligheder blev diskuteret, forslaget blev nedstemt


2. FORSLAG AF ÆNDRING AF TIDSINTERVAL FOR AFMELDING TIL BIKING HOLDET, MANDAG KL.
09.00, ONSDAG KL. 09.00 OG FREDAG KL. 09.00, ÆNDRES FRA KL. 21.00 DAGEN FØR, TIL 2 TIMER FØR
HOLDSTART.

BEGRUNDELSE:
· Holdet mandag, onsdag og fredag kl. 09.00, består stort set af de samme deltagere hver gang og
overtegnede er for de flestes vedkommende og en del af de ”faste” holddeltagere.
· Der har været et overvejende ønske om at gå tilbage til 2 timers reglen for afmelding.
· Det er yderst sjældent, at der er ledige cykler på holdet og det har der aldrig været, så ændringen om at
have 12 timers afmeldingsfrist, før holdstart, fra de tidligere 2 timer, har ingen indflydelse haft på bemandingen af
cykler.
· Samtidig med ”bødestraf” for ikke at møde op eller melde fra er indført, har også skærpet
opmærksomheden hos deltagerne
· Hvis forslag 1 ikke kan vedtages, er forslag 2 fremsat som erstatning/ændringsforslag, i håbet om at
tilgodese flere medlemmers ønske.
Forslaget kom til afstemning og blev nedstemt


5. Valg til bestyrelse

 • Formand Anette Østerkjerhuus, bestyrelsen peger på Helle Roested – Helle Roested blev valgt
 • Best. Troels Heilmann Møller Modtager ikke valg, bestyrelsen peger på Anne Dalhoff – Anne Dalhoff blev valgt
 • Best. Klaus Schneller Modtager ikke valg, bestyrelsen peger på Palle Kjeldsen – Palle Kjeldsen blev valgt
 • Næstformand Helle Roested, bestyrelsen peger på Anette Østerkjerhuus (for 1 år) – Anette Østerkjerhuus blev valgt
 • Best. og konst. sekretær Steen Egholm udtræder efter eget ønske – ingen genbesættelse
 • Laila Haslund som bestyrelsessuppleant – Laila Haslund blev valgt
 • Revisor Jørgen Milling, modtager genvalg – Jørgen Milling blev valgt
 • Thomas Nerup, som revisorsuppleant – Thomas Nerup blev valgt
 • Kasserer Jeanette Flensburg, valgt i 2023 for 2 år
 • Best. Henrik Hansen, valgt i 2023 for 2 år
 • Best. Lars Scheel, valgt i 2023 for 2 år